– ขนาดถุงผ้าแต่ละล็อตจากโรงงานอาจมีความคลาดเคลื่อนจากรายละเอียดที่ระบุไว้
– เชือกผูกถุงผ้าอาจแตกต่างจากภาพประกอบสินค้า ขึ้นอยู่กับล็อตการผลิตของโรงงาน

แสดงทั้งหมด 30 ผลลัพท์